MLT:s utbildningar

MLT anordnar utbildningar inom transportbranschen.
Syftet med utbildningarna är att uppfylla ställda branschkrav, aktivt verka för god kvalitet på utfört arbete samt att uppnå en god arbetsmiljö.
Mottot på våra utbildningar är "högt till tak och långt till dörren".
Utbildningarna anordnas mestadels i MLT:s egna lokaler men vi kommer även ut till företag för skräddarsydda utbildningar på plats.

Yrkeskompetensbevis (YKB)

YKB-utbildningarnas innehåll ger relevant kunskap för yrkesutförande och de senaste uppdateringarna vad gäller lagar och bestämmelser.

Kurstillfällen:
17/10 Lagar & Regler, Uppsala kl. 14.00-21.00
26/10 Sparsam körning, Uppsala kl. 08.00-16.00
27/10 Trafiksäkerhet & Kundfokus, Uppsala kl. 08.00-16.00
31/10 Godstransporter, Uppsala kl. 14.00-21.00
16/11 Ergonomi & Hälsa, Uppsala kl. 08.00-16.00
17/11 Trafiksäkerhet & Kundfokus, Uppsala kl. 08.00-16.00
14/12 Godstransporter, Uppsala kl. 08.00-16.00
15/12 Delmoment bestäms utifrån efterfrågan, Uppsala kl. 08.00-16.00

Plats: MLT:s kontor på angiven ort

Utbildare: Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Anmälan görs till MLT:s ekonomiavdelning, 010-722 28 80 eller info@mltab.com

Pris: Vardag 1 400 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 1 900 kr + moms för övriga
Helg 1 700 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 2 200 kr + moms för övriga

ADR - Farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska ha ett godkänt förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet.
ADR-intyget är giltigt i 5 år och ska därefter förnyas.

Innehåll:
Allmänt ADR, multimodala transporter, security, tunnlar, transporthandlingar, märkning, etikettering, skyltning, förpackningar, undantag, utrustningskrav och allmänna säkerhetsregler.

Kurstillfällen, grund och repetition:    
5-6/10
9-10/11
7-8/12

Tid: 08.00-17.00

Kurstillfällen, special:
 

Tid: enligt överenskommelse

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Pris: 
Repetitionsutbildning
3 700 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare, 4 200 kr + moms för övriga
Grundutbildning 4 000 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare, 4 500 kr + moms för övriga

Anmälan görs till Maria Antesjö, 010-722 28 06 eller maria.antesjo@mltab.com

Arbete på väg nivå 1 & 2/grundkompetens

Trafikverket och andra väghållare ställer krav på att alla som utför vägarbete ska uppfylla vissa kompetenskrav.
Vi erbjuder utbildningar för att uppfylla kraven avseende nivå 1 och 2 (TDOK 2012:86) samt nya krav på grundkompetens (TDOK 2018:0371).

Kurstillfällen
10/10
7/11
11/12

Tid: 16.00-20.30

Plats: MLT, Spikgatan 1, Uppsala

Utbildare: Optimal Assistans Sweden, Leif Söderman

Anmälan görs till MLT:s ekonomiavdelning, 010-722 28 80, eller info@mltab.com

Pris:
1 500 kr + moms för MLT:s delägare och deras förare samt 1 700 kr + moms för övriga

Bokningsregler

Var vänlig och uppge eventuell allergi eller specialkost vid bokning av utbildning där förtäring ingår.
Anmälan till kurserna är bindande men kan överlåtas till annan person.
Vid avbokning gäller följande regler:

  • om du måste avboka din plats, kontakta MLT så snart som möjligt. Ibland har vi deltagare som väntar på en plats och du kan då överlåta platsen utan kostnad
  • byte av deltagare är kostnadsfritt
  • vid frånvaro som inte meddelats minst 2 dagar innan kursdatum debiteras hela kurskostnaden
  • vid laga förfall uttas ingen avgift

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få anmälningar.