Trädfällning och stubbfräsning

Vi erbjuder trädfällning med hjälp av sågklinga monterad på kran, grenar och stam tar vi med oss på bilens flak. På det här viset behöver du inte bekymra dig om närliggande hus, elledningar och inte heller om högar med ris som annars blir liggande på marken efter traditionell avverkning.

Vi fräser bort nya och gamla stubbar och tar med oss fliset.

Snabbt, säkert och ekonomiskt!

För mer information eller bokning ring 010-722 28 50


OBS! From 2016-08-01 finns det möjlighet att göra RUT-avdrag för trädfällning. RUT-avdraget gäller inte för framkörningen men väl själva trädfällningsarbetet.