Kyla – Värmetransporter

Klimattransporter är det åtta av våra bilar som klarar, det innebär att godset kan transporteras i den temperatur som krävs, bilarna klarar i regel att hålla kylskåpsgrader och upp till rumstemperatur vilken temperatur det än kan vara utanför bilen.

MLT är relativt ensamma om att ha en så stor flotta med klimatbilar som inte går fast på slingor varje dag.

Läkemedelstransporter

Läkemedel är ofta väldigt känsligt gods och att utföra dessa korrekt är vi specialister på. 

Våra bilar och chaufförer är utrustade för att köra alla typer av gods till läkemedelsindustrin eller färdiga läkemedel till slutkund. 

Vi har flertalet bilar med både tempererat lastutrymme och farligt gods utbildning för att kunna sköta riktiga specialtransporter med läkemedel. MLT har lösningen även för radioaktivt gods till era kunder.

Livsmedelstransporter

MLT utför dagligen mängder med livsmedelstransporter åt våra kunder, det kan vara allt ifrån färdiglagad mat till en förskola i Uppsala området till leverans av färskvaror till nationer.

Uppsala Kommun har klassat MLT som livsmedelsanläggning med alla dom kraven som kommunen ställer på oss. Det medför att vi kan säga att vi har god kunskap och kontroll på våra livsmedelstransporter vi utför.