Maskin & Underhållstjänster

MLT har en bred flotta av lastmaskiner från minsta till största modell. Vi levererar lastmaskinstjänster till bland annat byggarbetsplatser, sågverk och hamnar.

Vi erbjuder även ett brett utbud i vår grävmaskinspark, från 1,5 tons minigrävare till större bandburna grävmaskiner till stora schaktuppdrag.

För att du ska få rätt maskin till ditt uppdrag så kontaktar du någon av våra säljare eller transportledare på ditt närmaste MLT kontor.

Vinterunderhållstjänster

Vi erbjuder snöröjning, plogning, sandning och sandupptagning. Vi har de maskiner som du behöver.

Vi löser dina bekymmer med snöröjning och halkbekämpning genom allt från att handskotta och ploga ditt bostadsområde med småmaskiner, till att med plogbilar röja E4:an och vårt övriga vägnät.

Gräsklippning

Vi klipper gräsmattor och vägslänter på både små och stora vägar. Behöver gräsmattan vid ditt fastighetsbestånd klippas lämnar vi gärna offert på det.

För att du ska få rätt maskin till ditt uppdrag så kontaktar du någon av våra säljare eller transportledare på ditt närmaste MLT kontor.