Kranbilstransporter

MLT har ett stort antal kranbilar som distribuerar gods åt olika kunder. Tack vare stora flöden har vi möjlighet att hjälpa våra kunder med flexibla lösningar som tillfredsställer de flesta av deras behov.