Industritransporter

MLT har många kunder inom industriområdet. Vi försöker tillsammans med kunden hitta optimala transportlösningar med rationella retursystem.

Marknaden omfattar hela Sverige där vi löser transportbehoven med egna eller inlejda resurser. Exempel på befintliga uppdrag är:

 

  • Transport av fasta bränslen i container
  • Transport av parti- och styckegods, exempelvis betongelement och andra betongprodukter