Det växer ingen mossa på en rullande sten

Med mer än 70 års erfarenhet av transporter skulle det kunna vara lockande att luta sig tillbaka mot gamla bedrifter. Vi använder istället vår erfarenhet och kunskap till att bygga upp och ladda MLT med mer innehåll och mer kompetens - det växer ingen mossa på en rullande sten.

Vision

Vi är en oumbärlig del av kundens vardag genom att vara det transportföretag som har högst kvalitet och de bästa medarbetarna.

Affärsidé

Vi erbjuder transport- och maskintjänster till företag med betydande varuflödeskedja. Kunderna väljer oss för att vi är leveranssäkra, tar ansvar, förenklar administrationen och är lätta att ha att göra med.

Omfattning

MLT har idag 40 anställda som handhar löpande administration och ekonomi samt arbetar med marknadsföring, försäljning, utveckling och drift. MLT har ca 110 delägare och sysselsätter totalt ca 450 personer.

MLT är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001.

Om din transport har utförts av MLT kan du känna trygghet i att vi gjort saker på rätt sätt!

Hos MLT lägger vi stort värde i att alla våra transportörer har de tillstånd som krävs och att alla lagar och regler efterföljs. Som beställare kan du känna dig trygg i att MLT, våra transportörer och förare exempelvis:

  • Innehar trafiktillstånd, F-skattebevis, körkort och yrkeskompetensbevis 
  • Följer gällande kör- och vilotidsregler
  • Håller rätt hastighet
  • Arbetar aktivt med att motverka överlast
  • Har den utbildning som krävs för transporten
  • Innehar ADR-behörighet vid transport av farligt gods
  • Arbetar aktivt med lagefterlevnad

Administration

För att kvalitetssäkra våra transporter och göra det så enkelt och smidigt för dig som kund använder vi oss av mobildata för snabb återkoppling. Det innebär bland annat att du som kund direkt kan få en digital orderspecifikation via e-post eller hämta den via vår Portal. Vid kyltransporter för vi alltid temperaturlogg för att garantera en obruten kylkedja.

Vår kultur med ständiga förbättringar

Vi jobbar ständigt med att förbättra oss, inte minst i frågan om miljöpåverkan där ny teknik ger oss nya möjligheter. Vi vill hålla högsta kvalitet på både produkt och leverans och har tagit fram en egen uppförandekod som vi arbetar efter.
MLT är anslutna till Sveriges Åkeriföretags uppförandekod ”Fair transport” och vi jobbar aktivt för en ökad användning av förnybara drivmedel.
MLT är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 39001 (trafiksäkerhet), har en snygg och enhetlig profilering på fordonen samt levererar CE-märkt grus- och krossmaterial från dotterbolagets, Stingtorpets Grus AB, natur- och bergtäkt.

Samverkande

Vi är stolta delägare i kunskapsföretaget TRB Sverige AB som med sitt spetskunnande inom miljöfrågor och trafiksäkerhet ger oss viktigt stöd i vårt arbete. MLT har kollektivavtal via Transportföretagen, Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Dessutom är vi anslutna till branschorganisationerna:

  • BEAst
  • Sveriges Åkeriföretag
  • SBMI

Vi löser även andra transportbehov – både i och utanför Norden!

Vi kommer gärna och presenterar oss och vår verksamhet. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal!