Arkiv

Känd Salaprofil inom MLT har gått i pension

Krister Adelsberg har nästan i hela sitt yrkesverksamma liv funnits med i MLT:s bolag förutom några år under 70-talet. Parantesen var när Krister...

Läs mer

Förnybart drivmedel

MLT jobbar aktivt med att öka andelen förnybart drivmedel i sin egna tankanläggningar.

Sedan januari har vi en HVO100 anläggning i Uppsala och det...

Läs mer

MLT sponsrar Fritidsbanken

Vi har sponsrat Fritidsbanken med transporter från Gränby Centrum till Gottsunda. Det är kul att få bidra till en så bra idé!

Läs mer

Kvalitetssäkring av MLT:s transporter

Hos MLT lägger vi stort värde i att alla våra transportörer har de tillstånd som krävs och att alla lagar och regler efterföljs.

Som ett led i detta...

Läs mer

Kollektivavtal

MLT rekommenderar sina anslutna åkerier att teckna kollektivavtal. Det finns idag inget krav från MLT men det är däremot en rekommendation. Ibland...

Läs mer

Rekordhögt resultat!

För att ständigt förbättra vårt arbetssätt mäter vi antalet krediterade order i relation till antalet fakturerade order.

Vid vår senaste mätning...

Läs mer