Arkiv

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Mellansvenska Logistiktransporter AB samt LBC Uppland AB

Datum: fredagen den 18 maj 2018 

Tid: kl 19.00

Plats: Scandic Hotell Nord, Gamla Uppsalagatan 50 i Uppsala

Årsstämmorna i de bägge bolagen kommer att hållas i direkt i anslutning till varandra.

Kvällen avslutas med middag varför anmälan om deltagande i måltiden måste göras. 

Anmälan görs senast fredagen den 11 maj 2018 till e-postadressen info@mltab.com eller via telefon på 010-722 28 80.

Välkomna!

Hannes Morger, vd