Arkiv

Ytterligare ett steg mot ett fossilfritt MLT

Nu har vi färdigställt spillplattan till vår nya HVO100-anläggning på Spikgatan i Uppsala. Spillplattan säkerställer att eventuellt spill vid tankning rinner ned i en oljeavskiljare.

Vi kommer inom kort att ställa upp en komplett tankanläggning och därefter vara i drift. HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) är ett drivmedel som är en kemisk kopia på diesel och helt fossilfritt. Alla de stora lastbilstillverkarna har godkänt användning av drivmedlet utan några åtgärder på fordonet. Däremot har personbilstillverkarna ännu inte godkänt HVO100.

 

Bilder och mer info om ”the grand opening” kommer när anläggningen är på plats.