Styrelsen

Styrelseordförande

073-853 95 00

Ordinarie ledamot
Vice ordförande

070-897 21 75

Ordinarie ledamot

070-899 07 71

Ordinarie ledamot

076-035 22 21

Ordinarie ledamot

070-811 33 43

Ordinarie ledamot

070-629 22 20

Ordinarie ledamot

073-960 61 01

Ordinarie ledamot

070-777 53 66

Suppleant

070-592 86 90

Suppleant

070-717 16 28

Valberedning

Du når vår valberedning på valberedning@mltab.com.