Kvalitetssäkring av MLT:s transporter

Hos MLT lägger vi stort värde i att alla våra transportörer har de tillstånd som krävs och att alla lagar och regler efterföljs.

Som ett led i detta kontrollerar vi fortlöpande exempelvis att alla som utför transporter åt MLT innehar yrkestrafiktillstånd för sina fordon.

Bara den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik, i vårt fall av godstransporter.

Vid den kontroll som gjorts under senaste veckan kunde vi med glädje konstatera att samtliga transportörer innehar yrkestrafiktillstånd.

Vi kunde även konstatera att det i några fall brustit i anmälan till Transportstyrelsen när man bytt fordon. 

Rekommenderar därför samtliga som byter fordon att efter det att registrering har gjorts kontrollera att uppgifterna verkligen ändrats i Transportstyrelsens register.