Kollektivavtal

MLT rekommenderar sina anslutna åkerier att teckna kollektivavtal. Det finns idag inget krav från MLT men det är däremot en rekommendation. Ibland dyker det upp krav från kunder att deras leverantörer ska ha kollektivavtal och då värderar vi kraven från fall till fall.

Orsaken till att vi förordar att åkerierna ska ha kollektivavtal är att det då finns klara och tydliga spelregler för vad som gäller för anställda inom MLT och MLT-anslutna åkerier. Ordning och reda och schyssta arbetsvillkor är något som är grundläggande för oss och tydligt framgår i våra värderingar. Det går givetvis att uppnå detta även utan kollektivavtal men blir enklare om man har det.

För de MLT-åkerier som har frågor kring regler på arbetsmarknaden och hur de ska kunna utveckla sig som goda arbetsgivare har MLT rådgivning som en del i mervärdet i att vara ansluten till MLT.

Hannes Morger
VD