Rekordhögt resultat!

För att ständigt förbättra vårt arbetssätt mäter vi antalet krediterade order i relation till antalet fakturerade order.

Vid vår senaste mätning kunde vi med glädje konstatera att resultatet hamnade på rekordhöga 99,72% korrekta order!

Självklart är vår målsättning 100% korrekta order men vi känner oss ändå väldigt nöjda med att ha kommit så långt i vår strävan att hålla en hög kvalitet. 

Nu kämpar vi hårt för att bibehålla den höga kvaliteten när vi går in i vår mest aktiva säsong!